Monthly Archives: Tháng Hai 2020

Vivian ký kết ủy nhiệm với Hanlim về Vivian Park

Ngày 21/02/2020, tổng giám đốc công ty Vivian Shuim – Mr. Stanley Chang – đã...

Hoàn thiện chỉnh sửa phòng họp Welstory

Chỉnh sửa văn phòng công ty Welstory VN tại Vivian. Tăng kích thước phòng họp,...

Khảo sát dự án ở Campuchia

Công ty Vivian trực tiếp sang Campuchia khảo sát dự án của khách hàng....