Tổ hợp hóa dầu Long Sơn là một tổ hợp hóa dầu tổng hợp đang được xây dựng tại xã Long Sơn của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Việt Nam. Đây sẽ là tổ hợp hóa dầu tích hợp đầu tiên trong cả nước.

Vivian là công ty đầu tiên cung cấp đồ nội thất cho Dự án hóa dầu Long Sơn ở Vũng Tàu.

VẬN CHUYỂN

CHUẨN BỊ

LẮP ĐẶT

HOÀN THIỆN